11 XI 2023 Przyjmowanie zgłoszeń

24 XI 2023 Przyjmowanie opłat

01-03 XII 2023 Konferencja GPW 2023


Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 800 zł

Opłata konferencyjna dla pozostałych osób wynosi 1600 zł