Konferencja Naukowa Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW odbywa się cyklicznie od 2014 roku. Tematyką Konferencji jest elektrotechnika, elektronika, energetyka, automatyka, mechatronika. Prelegenci biorący udział w GPW to przede wszystkim studenci i doktoranci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych uczelni technicznych, również z Ukrainy. Od IV edycji GPW biorą w niej również uczniowie szkół średnich.

Organizatorami Konferencji są Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej oraz Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Tegoroczna Jubileuszowa X edycja Konferencji GPW odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2023 roku w Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach. Konferencja GPW 2023 odbędzie się w trybie hybrydowym.

Pierwsza edycja Konferencji GPW odbyła się w 2014 roku w Jugowicach w okolicach Gór Sowich. Druga edycja GPW miała miejsce w Zespole Pałacowo-Parkowym w Bądzowie w 2015 roku. Trzecia edycja GPW odbyła się w Szklarskiej Porębie w Ośrodku Radość w 2016 roku. Czwarta edycja GPW w 2017 roku gościła w murach Pałacyku w Muchowie. Piąta edycja GPW w 2018 roku miała miejsce w Pałacu w Morawie. Szósta edycja GPW 2019 odbyła się w Pałacu Schaffgotschów w Uzdrowisku Cieplice w Jeleniej Górze. W 2020 VII edycja GPW odbyła się w trybie on-line – sztab organizacyjny znajdował się w planowanym miejscu GPW 2020 tj. na Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy. VIII edycja GPW po raz drugi odbyła się w w Pałacu Schaffgotschów w Uzdrowisku Cieplice w Jeleniej Górze. IX edycja GPW również po rad drugi odbyła się w Pałacu w Morawie.

Wzorem poprzednich edycji tegoroczna Konferencja GPW oprócz uczestników z Politechniki Wrocławskiej i z innych Wyższych Uczelni Technicznych będzie gościć uczestników z zagranicy, przede wszystkich z Ukrainy.

Głównym punktem Konferencji GPW 2023 będzie Debata o Elektromobilności.

Koszt udziału w Konferencji GPW 2023 wynosi 800 zł.

Uczestnicy IX edycji Konferencji GPW 2022
Pałac w Morawie


Uczestnicy VIII edycji Konferencji Naukowej GPW 2021
Pałac Schaffgotschów w Jeleniej Górze


Organizatorzy VII edycji Konferencji Naukowej GPW 2020
Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy