Piątek 01.12.2023

13.00-14.00 kwaterowanie w Hotelu Cieplice

14.00-15.00 obiad w Hotelu

15.00-15.30 przejście do Pałacu Schaffgotschów

15.30-16.00 Oficjalne Rozpoczęcie Konferencji GPW 2023

16.00-17.00 Sesja Inauguracyjna

16.00-16.15 Michał Wesołowski, Oddział Wrocławski SEP

16.30-16.45 Jędrzej Matla, “Perspektywy zastąpienia paliw kopalnych wodorem
w transporcie samochodowym”, Politechnika Wrocławska

16.30-17.00 Debata o Elektromobilności

prelegenci: prof. Andrzej Hachoł, dr Piotr Kisielewski, Jacek Ostrowski

17.00-17.30 przerwa kawowa

17.30-18.30 Debata o Elektromobilności

17.30-18.00 prelegenci: prof. Waldemar Rebizant, prof. Maciej Pawłowski, Adrian Mierzwa

18.00-18.30 prelegencji: Jerzy Łużniak, Zofia Czernow, Adam Babuśka

18.30-19.00 powrót do Hotelu

19.00-22.00 kolacja koleżeńska

Sobota 02.12.2023

08.00-09.30 śniadanie w Hotelu

09.30-10.00 przejście do Pałacu

10.00-11.30 Sesja Poranna

10.00-10.30 Marek Marchewka, Schneider Electric

10.30-10.45 Maryna Kyrychenko, “Energetyka Ukrainy w czasie wojny:
problemy i wyzwania”, Dnipro University of Technology

10.45-11.00 Kateryna Klen i Yehor Sedliarov, “Optimal k value diapason in K-Nearest Neighbor algorithm for solar power forecast”, National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

11.00-11.15 Fachrizal Aksan, “Prediction of regional Wind power generation
using deep learning model”, Politechnika Wrocławska

11.15-11.30 Yusuf Yurtsever, “Green hydrogen synthesis by using
renewable energy methods”, Politechnika Wrocławska

11.30-12.00 przerwa kawowa w Pałacu

12.00-12.30 Uroczyste przywitanie gości honorowych

12.30-13.30 Debata o Elektromobilności

12.30-13.00 prelegenci: prof. Jerzy Merkisz, prof. Andrzej Kaźmierczak,
dr Monika Andrych-Zalewska

13.00-13.30 prelegenci: Ryszard Dzięciołowski, prof. Mateusz Dybkowski

13.30-14.00 wspólne zdjęcie przed Pałacem

14.00-15.15 obiad w Restauracji

15.15-15.30 przejście do Kościoła Zbawiciela

15.30-16.00 koncert organowy

16.00-16.45 powrót do Pałacu / przerwa kawowa

17.00-18.30 Sesja Wieczorna

17.00-17.15 Anna Pawlica, z domu Ostrowska, Politechnika Wrocławska

17.15-17.30 Amanuel Haftu Kahsay, “Sub-clustering based clustered ANFIS network
for Mechanical Variable Estimation of Electric Drive”, Politechnika Wrocławska

17.30-17.45 Andrei Yepikhin, “Astorino – edukacyjny robot oparty o druk 3D”, Akademickie Koło SEP przy PWr

17.45-18.00 Patrycja Krupnik, “Elektromobilność w kontekście zrównoważonego rozwoju“, Politechnika Wrocławska

18.00-18.15 Stanisław Oliszewski, “Wpływ niezbalansowanego napięcia zasilania
na układ z przekształtnikiem”, Politechnika Wrocławska

18.15-18.30 dr Tomasz Czapka, “Zastosowanie zimnej plazmy w rolnictwie”,
Politechnika Wrocławska

18.30-19.00 powrót do Hotelu

19.00-22.00 kolacja koleżeńska

Niedziela 03.12.2023

08.00-10.00 śniadanie w Hotelu

10.00-12.00 zwiedzanie Cieplic

12.00-13.00 wykwaterowanie z Hotelu

13.00-14.00 obiad pożegnalny