Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Jarosław KRYSIAK

Absolwent Wydziału Elektrycznego PWr, członek SEP czynnie zaangażowany w prace na rzecz środowiska elektryków i elektroników. Wielokrotny przewodniczący komitetów programowych i organizacyjnych konferencji, kongresów i sympozjów. Pomysłodawca i organizator cyklu debat nt. kondycji młodego pokolenia oraz modelu kształcenia współczesnego inżyniera. Przewodniczący Zespołu CKMiS SEP ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Zawodowo zaangażowany we wdrażanie nowych metod kształcenia w nauczaniu.


Wiceprzewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Jan PYTLARZ

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W czasie studiów wyjątkowo zaangażowany w działalność Parlamentu Studentów, Rady Wydziału Elektrycznego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz wielu stowarzyszeń naukowych. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu O/Wrocławskiego SEP, Izby Rzeczoznawstwa oraz Ośrodka Szkoleń i Egzaminów Kwalifikacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Naukowo zainteresowany odnawialnymi źródłami energii, wpływem oświetlenia na organizm ludzki oraz zagadnieniami związanymi z energetyką jądrową. Organizator licznych szkoleń, projektów naukowych oraz konferencji o zasięgu regionalnym, jak i międzynarodowym. Posiadacz kilkunastu certyfikatów potwierdzających umiejętności naukowe i menadżerskie. Wielokrotnie otrzymywał listy gratulacyjne i nagrody za swoją działalność społeczną i naukową. Wyróżniony w konkursie „Studencki Nobel 2012” na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej.