Każdy uczestnik będzie zobowiązany do przygotowania artykułu naukowego w formacie DOC oraz prezentacji w formacie PPT. Wszystkie artykuły uczestników konferencji będą recenzowane przez Komitet Naukowy konferencji. Język publikacji polski lub angielski.
Wytyczne do opracowania w załączniku wytyczne_GPW.

Każdy zaakceptowany artykuł zostanie przypisany do jednej sesji. Autor artykułu przedstawi wyniki swojej pracy w formie prezentacji w trakcie sesji plenarnej: 10-12 minut prelekcja + 3-5 minut dyskusja. Taka forma przedstawienia wyników swoich prac będzie dla uczestników konferencji wspaniałą okazją do przećwiczenia umiejętności miękkich i twardych oraz będzie stanowić doświadczenie przy przedstawianiu wyników badań i prac.

Dla najlepszych prelegentów przewiduje się atrakcyjne nagrody. O przyznaniu nagród będzie decydować Komitet Naukowy konferencji.

Wybrane artykuły zostaną zarekomendowane do czasopisma Maszyny Elektryczne-Zeszyty Problemowe (5 pkt MNiSW).